Home
About SJTUFA
Chairman's Message
Organization
Donations
Contact
Donations
Donations Home | Donation Guide | Honor Roll 2008 | Honor Roll 2009 | Honor Roll 2010 | Donations Programs
 

Honor Roll of SJTUFA Donors 2009 (till 12/31/2009)

Name 中文名 系    科 毕业年份
> 1,000,000
Leo KG Foundation 廖凯元基金会 N/A N/A
$10,000 to $100,000
Anoymous  N/A N/A
Chao, Bei-Tse 赵佩之  1939
CTU Foundation 交通大学美洲校友基金会  N/A N/A
Yeong Wai Hon / Tyco Int'l      
$1,000 to $9,999
Chen, Jack 陈仲华 工业外贸 1987
Chen, Liang 陈亮洁 材料工程 1985
EMBA Class Group 安泰学院 EMBA 2009
Lu, Lisa 卢   燕 会  计 1949
McComic, Etran  詹晶旭 (非校友)  -
Pan, James    
Qu, Hua 瞿   华 船舶工程 1984
Shen, Jeff 沈解奋  
Song, Leo 宋连跃 EMBA 2007
Wang, Tepei 汪德培 航 海 1933
Worlquant Foundation      
Wells Fargo Matching Fund  N/A N/A
Yeh, Faye   Bio-Med 1984
Zhang-Ye, Ping 叶  萍 (非校友)  -
Zhang, Benyuan / Zhou, Rong 章本源、周蓉 Bio-Med 1984、1987
$100 to $999
Anoymous 匿   名 动力机械工程 1968
Anoymous 匿   名  1996
Anoymous 匿   名 SMSE 2001
Anoymous 匿 名 计算机工程 
Anoymous 匿   名 船舶工程 1984
Bian, Ji 边  霁 动力机械工程 2003
Chen, Yueming 程悦明 动力机械工程 1984
Dai, Honghua 戴红华 计算机工程 1996
Deng, Haiyong 邓海雍  1984
Feng, Chuanjun 冯传炯  1947
Guo, Jin 郭  进 计算机工程 1983
He, Katherine 何   能  动力机械工程 1985
Hu, Mei 胡  梅 计算机工程 1993
Jia, Wenyan      
Jiang, James 蒋建良 计算机 1983
Jiang, Jing 蒋   靖 测控技术 2002
Kuai, Le 蒯  乐 电子工程 1998
Lee, Sheng-chun 李盛春  1945
Liu, Albert 刘   洋 MSE 2002
Liu, Yun 刘  耘 机械工程 1982
Lovich, Qing 朱   晴 生物医疗工程 1985
Lu, Barry 陆  唯 材料工程 1990
Lu, Yaping 陆亚平 工业外贸 1988
Ma, Lunyu  动力机械工程 1998 MS
Microsoft Matching Fund  N/A N/A
Peng, Juan 彭  娟 环境工程 2004
Qualcomm Matching Fund  N/A N/A
Shi, Jia 石   佳 电力工程 
Tang, Cheng 唐   橙 电子工程 2006
Tong, Li 童  莉 动力机械工程 1985
Verizon Matching Fund  N/A N/A
Wang, Jing 王  晶 计算机工程 1996
Wang, Charles  王启明 新竹交大 
Wang, Sherry  (非校友)  -
Wang, Zhangmin    
Xing, Hailiang    1994
Yan, Liping 颜利平 西南交大 1981
Yang, Shaoxiong  杨少雄 材料工程 1993
Yao, Xiangyu 姚向宇 材料工程 
Yu, Tony 余国燃  1960
Zhang Hong  电子工程 2000
Zhou, Bite 周比特 材料工程 2008
Zhou, Ping 周   平 电子工程 1998
< $100
Anoymous 匿   名 材料工程 2008
Anoymous 匿   名 电子工程 2003
Bai, Lu  生物工程 2006
Chang, Mei 章  枚 医学院 1978
Chen, Jinran 陈进然 安泰管理学院 1995
Chen, Minhui 陈敏慧 安泰管理学院 2004
Chen, Xi 陈   希 安泰管理学院 2007
Chen, Yanhao 陈琰颢 电子工程 
Chen, Zhi 陈 资 材料工程 2005
Cui, Huilian 崔惠莲 应用化学 1951
Hu, Yuan 胡  源 F0507203班 
Huang, Peng   
Hui, Hao  动力机械工程 1999
Jiang, Jeff 蒋   勤 材料工程 1983
Kuo, Ta Jin 郭达进  
Lei, Peng 雷   鹏 生物医疗工程 
Li, Jun   
Liu, Kewei 刘可为 应用物理 2006
Lu, Min 陆  旻 应用数学 2001
Ren, Shanrui 任善瑞 应用物理 1984
Wang, Pu-yun 王步云  1947
Xiao, Qiang 萧   强 北京交大 1982
Xu, Huannan   
Xu, Jenny 徐宁玉 安泰管理学院 1990
Xu, Zhe 许  哲 EE 2007
Yang, Jun      
Yao, Ping   1992
Yu, Tuotuo 俞托托 电子工程 
Yu, Zhichao 余志超 动力机械工程 
Zeng, Shixing 曾时新 CEM/NAOCE 2004
Zhang, Wen 张   闻 应用物理 2004
Zhao, Miangang 赵绵纲 电子工程 1998
Zheng, Xiaofei 郑晓飞  
西南交大华盛顿校友会 - - -

Updated on 10/24/2010